Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Tomáš Hrdinka se sídlem: Bánov 679, 687 54 Bánov, Česká Republika, IČ: 01422618 (dále jen jako „správce“), jakožto provozovatel internetového obchodu Dveře Hrdinka na adrese www.dverehrdinka.cz, bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

1. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu, v jakém jste tyto správci dobrovolně poskytli v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem, a to v rozsahu e-mailové adresy.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je tento Váš udělovaný souhlas, popř. v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z právních předpisů rovněž tyto předpisy.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostia o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, týkajících se správcem provozovaného e-shopu, resp. nabídky jeho zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou Vámi v rámci přihlášení se k odběru obchodních sdělení (newsletterů), včetně též za účelem s tím souvisejícího zařazení do databáze správce adresátůzasílaných obchodních sdělení.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání služby odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem a dále po dobu 6 měsíců po jejím zrušení, resp. po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž jej můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu Bánov 679, 687 54 Bánov, případně prostřednictvím odkazu umístěného v závěru každého zasílaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo na vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce - Tomáš Hrdinka, Bánov 679, 687 54 Bánov.

6. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Vedle shora uvedených práv máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

7. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domníváte, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
internetové stránky: www.uoou.cz

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZABEZPEČENÍ

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje.Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání obchodních sdělení (newsletterů), které však budou mít přístup k těmto údajům jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

Veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (šifrování, přístup oprávněných osob, atp.).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tímto potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů správcem naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami jste se seznámil.

Proč Dveře Hrdinka?

Ruční výroba
Kvalitní ruční česká výroba
s dlouholetou tradicí
Vyhovíme vašim požadavkům
Vyhovíme
individuálním požadavkům
Produkty skladem
Desítky až stovky
produktů skladem
Rychlá doprava
K objednávkám nad
15 000 Kč
doprava zdarma
Otevírací doba
Pondělí 07:30 - 12:00  13:00 - 17:00 
Úterý  07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  07:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Čtvrtek 07:30 - 12:00  13:00 - 17:00 
Pátek 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Sobota Zavřeno  
Neděle Zavřeno  
Kontakt

Objednávky a expedice

Ing. Tomáš Hrdinka, DiS.

+420 778 044 924

objednavky@dverehrdinka.cz

Výroba a reklamace

Tomáš Hrdinka

+420 775 151 253

vyroba@dverehrdinka.cz

Kde nás najdete